Jelmark

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Montáže, údržba a opravy elektrozařízení
  • Revize a rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn
  • Revize elektro
  • Projekční činnosti, Termovizní činnosti
  • Realizace optických tras
Poslední referece
Přemístění pil

VÚHŽ a.s.

» více informací
MoRe vibrodiagnostiky E3 (TG11, TG12, TG14)

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

» více informací
Čerpání kalů - Linde Ostrava

ENEZA, s.r.o.

» více informací
+420 558 989 111

Naše reference za poslední léta

Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

2022

POPIS INVESTOR
Přemístění pil VÚHŽ a.s.
MoRe vibrodiagnostiky E3 (TG11, TG12, TG14) ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Čerpání kalů - Linde Ostrava ENEZA, s.r.o.
Oprava rozváděče RM440A-B v rámci CAPEX TAR 2022 LINDE Gas a.s.
Oprava řídící části 3 ks VN rozvaděčů TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Válcovna trub Ostrava)
Měření spotřeb v síti stlačeného vzduchu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2021

POPIS INVESTOR
Montáž elektro a systému řízení (ASŘ) nového chladníku VÚHŽ a.s.
MoRe ochran na E2 HR1,2 vn pro R-ZPO2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Realizace MoRe ovládacího panelu na velínu Vodárny 3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe systému sběru dat z měřičů el. energie (SMEE) -1.etapa ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Realizace rekonstrukce vibrodiagnostiky TD11, TD13 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe dávkování chemikálií na Teplárně E2 ENEZA, s.r.o.
Měření spotřeb v síti stlačeného vzduchu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2020

POPIS INVESTOR
MoRe TN2 EHR hydraulycký pohon vč. nových rozvaděčů ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe zábleskové ochrany R-Mechanické dílny VN ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Realizace a rekonstrukce ASŘ a silnoproudu elektrofiltrů kotlů K12 BAS ELEKTRA BRNO, spol. s r.o.
Oprava silnoproudu výměníkových stanic E3 RM 08-12 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2019

POPIS INVESTOR
Optimalizace výroby průmyslové vody na Vodárně 1 - kompletní dodávka na klíč (elektro, stavba, VZT) ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Metrologická kontrola měřících přístrojů LINDE Gas a.s. Třinec, Brno, Hodonice LINDE Gas a.s.
El. napájení pánvové pece 11 tun na Ocelárně 4 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Manipulátor pro kontinuální měření teploty v mezipánvi plynulého odlévání Vesuvius Česká Republika, a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Realizace a rekonstrukce ASŘ a silnoproudu elektrofiltrů kotlů K11 BAS ELEKTRA BRNO, spol. s r.o.

2018

POPIS INVESTOR
Modernizace EHR Třinec - TG11 Siemens, s.r.o.
MoRe zábleskových ochran v rozvodně R-BBA VN ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Kompresorovna VN - Vodárna 1 Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Rekonstrukce motoru kompresoru GAN 1 LINDE Gas a.s.

2017

POPIS INVESTOR
Měření výšky hladiny v odvodňovačích hutních plynů - I. - III. etapa (2016-2018) ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
ASŘ a silnoproud směsná stanice jih ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Lis KL600 KOMA - Industry s.r.o. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Oprava NLU + ASŘ Linde Gas a.s.
Revize rozvodny E2, HR-R1, R2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2016

POPIS INVESTOR
Realizace monitoringu CO vysokopecního a konvertorového plynojemu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Projekt rekonstrukce ASŘ KOP plynojemu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Kamerový systém Borek ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Instalace závěsného systému ochranných sítí WERK ARENA KOHUT Třinec, s.r.o.

2015

POPIS INVESTOR
El. napájení středofrekvenční indukční pece 2x15 tun Sléváren Třinec ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava kabelového vedení sekundární strany trafa T 104 na rozvodne T3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Přívody pro chladící věže č. 1 a 2 teplárny E2 BETOCHEM, s.r.o.
Dodávka a montáž napájecí stanice v rámci výstavby fluidního kotle NK 14 AUTEL a.s.
Výměna zábleskových relé v distribučních VN rozvodnách TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - sochorova válcovna
Kyslikárná ASU6 Třinec - podíl na elektro části Linde Gas a.s.
Realizace rekonstrukce ASŘ vysokopecního plynojemu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
DORR č. 3 a 4 - kalová čerpadla - část elektro, MaR a ASŘ ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2014

POPIS INVESTOR
Spalování KP a sKP na K1 KOHUT Třinec, s.r.o.
MoRe Vodárny 3 - část ASŘ a MaR AUTEL a.s.
rekonstrukce VN kobek 1,31,37 na rozvodně T4, 6kV ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Modernizace kompresorů MaR a příslušenství Linde Gas a.s.

2013

POPIS INVESTOR
Množství napájecí vody propoje SC – K1 ENEZA, s.r.o.
Výměna elektro části CHV č.2 na E2 Chladicí věže Praha a.s.
Měření teplot ohřívače kotle K3 AUTEL a.s.
Rekonstrukce chladícího okruhu plynočistírny - část elektro,ASŘ a MaR KOHUT Třinec, s.r.o.
GO a MoRe rozvodny vn TK1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
modernizace EHR na TG12 Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
Střední oprava dělícího přístroje č.5 Linde Gas a.s.
Výměna VN ochran v rozvodnách (Brno) Linde Gas a.s.

2012

POPIS INVESTOR
MoRe uzavíracích armatur KP na směsné stanici E2 KOHUT Třinec, s.r.o.
Dodávka a montáž stojanů – operátorské pracoviště E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Úprava ST a protitlaké sítě na E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe drenážních čerpadel na Dorrech-část elektro,ASŘ a MaR ENEZA, s.r.o.
oprava zábleskových ochran na VN rozvodně - Slévárna, 6kV ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Retrofit VN vypínačů pro zkratovače reaktorů kyslikových kompresorů Linde Gas a.s.
Střední oprava dělícího přístroje č.4 Linde Gas a.s.

2011

POPIS INVESTOR
SO argonové části zkapalňovače - část el.na kyslíkárně Třinec Linde Gas a.s.
Dodávka a montáž 4ks rozvaděčů pro výměníkové stanice ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO turbogenerátoru TG14 část el. a MaR na teplárně E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava zařízení MaR na kompresoru LÍDA 1 na vodárně č.3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dodávka a montáž rozváděčů RM7 a RM8 na teplárně E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Rekonstrukce sběru dat z přepočítávačů plynu ELCOR plyn. hosp. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe ASŘ a silnoproudu čerpadel čířené vody na CHÚV ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO s MoRe VN části rozvodny Sever 3, Energetika Třinec, a.s Elektromont Brno, akciová společnost
Oprava 10ks řídících skříní rozvodny, Sochorová válcovna Kladno TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Rekonstrukce 10ks polí rozvaděče IRODEL na provozu Třineckých Železáren, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
MoRe chladících věží č. 7 a 8 na teplárně E3, Energetika Třinec, a.s. FANS, a.s.
Obnova VN vypínačů rozvodny Sochorové válcovny Kladno TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Realizace silnoproudu turbogenerátoru TG3 na teplárně E2 AUTEL - montáže, s.r.o.
Výměna 19ks sloupů veřejného osvětlení v areálu Třineckých železáren, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Napájení kompresoru TKN2 - Atlas Copco na kyslíkárně Třinec Linde Gas a.s.
Termovizní měření elektrických instalací na provozech zařízení Linde v Kralupech nad Vltavou Linde Gas a.s.

2010

POPIS INVESTOR
GO s MoRe ASŘTP turbogenerátoru TG11 na teplárně E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava turbodmychadla  TD12 - část el. a MaR na teplárně E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Projektová dokumentace  elektro a ASŘ pro zapalovací hořáky ZP1 a ZP2 kotle K14 teplárny E3  ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Projektová dokumentace sběru dat přepočítávačů ELCOR včetně napojení na počítačovou síť spol. Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dodávka a montáž VN kabelů 22KV z rozvodny T2 do rozvodny AB ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Zpracování projektové dokumentace MaR pro využití odpadního tepla z pecí "Preparace" v Ústí na Labem KOHUT Třinec s.r.o.
Dodávka a montáž kabeláže a kalových tras pro měření spalin na komíně teplárny spol. Energetika Třinec, a.s. ECM ECO MONITORING spol. s r.o.
Oprava a revize olejových traf na KDT spol. Třinecké Železárny, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Regenerace trafoolejů výkonných transformátorů ČKD, Sochorová válcovna Kladno TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Oprava motoru turbokompresoru ETK, Dalkia  Chlebovice ENEZA, s.r.o.
Termovizní měření el. zařízení rozvoden zařízení na kyslíkárně Třinec Linde Gas a.s.

2009

POPIS INVESTOR
BO el. a MaR Kotle K11 teplárny E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO el. část NN a MaR turbogenerátoru TG14 na teplárně E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Montáž silového přívodního kabelu pro budovu STING ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Elektroinstalace sociálních budov teplárny Dalkia Olomouc Dalkia Česká republika, a.s.
BO elektrozařízení  kotle HK101 na teplárně Dalkia Třebovice Dalkia Česká republika, a.s.
Dodávka a montáž rozvaděčů RM-700, RM-731, RM-732 na provozu válcoven Třineckých Železáren, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
GO rozvodny na koksovně Třineckých Železáren, a.s. TK2 část VN systém a řídící skříně D5, akciová společnost, Třinec
Oprava osvětlení vlečky teplárny Dalkia Krnov Dalkia Česká republika, a.s.
Oprava VN motoru Linde Gas a.s.  Linde Gas a.s.
SO elektro dělících přístrojů DP č.4 a 5 na provoze Linde Gas a.s. Linde Gas a.s.

2008

POPIS INVESTOR
BO el. a MaR turbogenerátoru TG2 na teplárně E2 spol. Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dodávka a montáž frekvenčního měřiče chladící věže č.1 teplárny E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO ASŘ a MaR turbogenerátoru TG12 na teplárně E3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Posílení přívodu mezi rozvodnou teplárny E2 a rozvodnou TK1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava vysokonapěťových stykačů ISTROENERGO, a.s.
Dodávka a montáž řídící soupravy TG12 na teplárně E3 INVELT
Dodávka a montáž zařízení el. a MaR spalinového výměníku válcovny "C" spol. Třinecké Železárny, a.s. KOHUT Třinec s.r.o.
Montáž snímačů akustických emisí kotle K14 teplárny E3 ENGO servis s.r.o.
Oprava části el. a MaR zkapalňovače dusíku na provoze Linde Gas Linde Gas a.s.
BO el. a MaR kyslíkového turbokompresoru TKK4  Linde Gas a.s.

2007

POPIS INVESTOR
Směsná stanice "OLZA" SO zařízení MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRE výměníkových stanic v areálu TŽ ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dodávka a montáž kabelového propoje 6KV mezi rozvodnou HR1,2 elektrárny E2 a rozvodnou Sever 1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO oprava ASŘ napáječky elektrárny E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Výstavba nového kotle NK1 část el. na teplárně E2 ISTROENERGO, a.s.
Chladící věž na elektrárně E3 FANS
SO trafa na Sochorové válcovně Kladno TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Oprava motorů čerpadel na Dole Darkov ENEZA, s.r.o.
SO dělícího přístroje DP-4, Linde Gas a.s. Linde Gas a.s.
SO kyslíkového turbokompresoru TKK3 na provoze Linde Gas a.s Linde Gas a.s.
SO dělícího přístroje DP5 část el. na provoze spol. Linde Gas a.s. Linde Gas a.s.

2006

POPIS INVESTOR
Go rozvodny na vodárně č.II, Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava rozvaděčů 500V a 400V na rozvodně "Mír" ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
MoRe MaR - rozmrazovny, Energetika Třinec, a.s ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO el. a MaR turbogenerátoru TG-3 na provoze  ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Měření teplot a vibrací ventilátoru  spalinového kotle ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Koncentrátory sběru dat z VN rozvoden v areálu TŽ na velín VN rozvoden spol. Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Montáž docházkového systému na provozech spol. Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dodávka a montáž vibrodiagnostiky chladící věže elektrárny E2 ISTROENERGO, a.s.
GO rozvodny K-14 na provoze Dalkia Třebovice Dalkia Česká republika, a.s.
Přetěsnění T-108 spol. ESB ESB Elektrické stroje, a.s.
GO vysokonapětových vypínačů rozvodny 2-6, Dalkia Třebovice Dalkia Česká republika, a.s.
SO dělícího přístroje DP-5 spol. Linde Gas a.s. Linde Gas a.s.

2005

POPIS INVESTOR
Vypínání turbogenerátorů TG-11 a TG-14 při odchylce frekvence ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO měření vyhřevnosti směsné stanice (Wobbe) ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava měření teplot napáječky N-1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Nový turbogenerátor NTG2 - část elektro NN, Energetika Třinec, a.s. AUTEL, a.s.
Dodávka a montáž řídících skříní a vozíků pod vypínače rozvoden VP4 a VP6 spol. Energetika Třinec, a.s Elektromont Brno, akciová společnost
Montáž zapalovacího zařízení vysokopecního plynu, část MaR spol. Energetika Třinec, a.s. PIRES, s.r.o.
Montáž skříní NXA ir Siemens
Montáž budící soupravy TG-11 spol. Energetika Třinec, a.s. INVELT
Oprava rozvodny R-12 po požáru, Kladno Dříň TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Oprava generátoru, Dalkia Přerov ENEZA, s.r.o.
Vodíková stanice společnosti MCHZ Moravec a Prýma, v.o.s.
Blokáda čerpadla chladiček TG-2 spol. Energetika Třinec, a.s Škoda - POWER s.r.o.
Oprava kabelu VTN 142, Dalkia Třebovice Dalkia Česká republika, a.s.

2004

POPIS INVESTOR
GO Hlavní rozvodny E2, Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
SO Kompresoru ČKD 1 - VN část ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO Turbodmychadla TD 11 - část MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Nový Turbogenerátor NTG-2, vyvedení výkonů ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Koncentrátory dat směsných stanic ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Protipožární přepážky (generální oprava) Linde Gas a.s.
SO, MaR kompresorů Lida 1 a 2, Energetika Třinec, a.s. Elektromont Brno, akciová společnost
GO chladící věže č.3 elektrárny E2 - část el. a MaR, ISTROENERGO, a.s.
SO dělícího přístroje DP4 - část el. a MaR,Linde Gas a.s. Elektromont Brno, akciová společnost
Přepěťové ochrany na rozvodně spol. Walmark ISTROENERGO, a.s.
SO Kotle HK 101 spol. Dalkia Morava Linde Gas a.s.
BO zkapalňovače ARGONU spol. Linde Gas a.s. WALMARK, a.s.
SO Kotle HK 102 spol. Dalkia Třebovice ENEZA, s.r.o.
Oprava rozvodny R -12 po poruše, Kladno Linde Gas a.s.
Montáž buzení turbogenerátoru TG-3  Dalkia Česká republika, a.s.
SO napáječky NTN 142 spol. Enertegika Třinec, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Oprava motorů vzduchového Kompresoru TKV1 INVELT
Oprava VN transformátoru T-101, ŽDB Bohumín ENEZA, s.r.o.
Měření vibrací motoru chladící věže č.1 elektrárny E2 spol. Energetika Třinec, a.s. ISTROENERGO, a.s.

2003

POPIS INVESTOR
Parní propoje TG3 středotlaká síť ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Výměníková stanice Gardena ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Rekonstrukce měření obsahu vysokopecního plynojemu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO servopohony K-11 na el. E3, Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Montáž katodické ochrany energovodu - „Průmyslová zóna“ ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Montáž převodníků el.veličin Kompresorů ČKD a Irma ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO kotle K-4 na elektrárny E2, Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Temperování potrubí pitné vody ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO Kompresoru ČKD 2, Energetika Třinec, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Montáž servopohonů odvodňovačů ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO Rozvodny R 1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO Vzduchového kompresoru TKV 2, Linde Gas a.s Linde Gas a.s.
GO Rozvodny válc. "C" Elektromont Brno, akciová společnost
Dodávka a montáž řídících skříní VN rozvodny Elektromont Brno, akciová společnost
Opravael. a MaR dělícího přístroje DP-5, Linde Gas a.s. Linde Gas a.s.
Dodávka a montáž veřejného osvětlení kolem oběhové                             stanice teplárny Třebovice, Dalkia Morava Dalkia Česká republika, a.s.
Oprava motorů vzduchového Kompresoru TKV1 Linde Gas a.s.
Oprava VN transformátoru T-101, ŽDB Bohumín ŽDB GROUP a.s.

2002

POPIS INVESTOR
Sběr dat M-bus ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Výměníková stanice Tesla Oldřichovice ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
SO Kompresoru ČKD I a IRMA ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Temperování potrubí konventorového plynu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
SO Dělícího přístroje DP 3 Linde Gas a.s.
SO alkalizace teplárny v Třebovicích Dalkia Česká republika, a.s.
Oprava motoru oběhového čerpadla OČ č. 12 Dalkia Česká republika, a.s.
Oprava motorů CHÚV Dalkia Dalkia Česká republika, a.s.
Montáž VN části rozvodny Vesuvius Vesuvius Česká Republika, a.s.

2001

POPIS INVESTOR
GO rozvodny E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
SO měření výšky plynojemu MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
BO Turbokompresoru TK3 el. a MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
SO Turbokompresoru kyslíkového TKK 1 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
GO Elektrostatického filtru konventorového plynu, část el. a MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2000

POPIS INVESTOR
GO rozvodny R1, R2 - teplárny E2 el. ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Dálkové měření hladiny nádrže „ Mistřovice“  MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Go rozvodny válc. „D“ el. Elektromont Brno, akciová společnost
Koncová čistička odpadních vod, výtok č.6 el. a MaR ENERGETIKA TŘINEC, a.s.