Jelmark

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Montáže, údržba a opravy elektrozařízení
 • Revize a rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn
 • Revize elektro
 • Projekční činnosti, Termovizní činnosti
 • Realizace optických tras
Poslední referece
SO argonové části zkapalňovače

Leden - část el.na kyslíkárně Třinec

» více informací
Rekonstrukce sběru dat

Únor - z přepočítávačů plynu ELCOR plyn. hosp.

» více informací
GO turbogenerátoru TG14

Březen - část el. a MaR na teplárně E3, ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

» více informací
+420 558 989 111

O NÁS

Naše společnost byla založena v roce 2000. Již tedy více než dvě dekády provádíme náročné a odborně vysoce kvalifikované práce při opravách, montážích a rekonstrukcích elektrárenských a teplárenských zařízení. Za tuto dobu zde vykrystalizoval tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků schopných svým zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní služby.

Nosným programem naší firmy je poskytování komplexních služeb v oblasti oprav, udržování, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení v teplárnách a elektrárnách, ale i zařízení v průmyslu, hutnickém a dalších. S tím úzce souvisí i nabídka expertních služeb jako jsou revize vyhrazených elektrozařízení. V neposlední řadě pak zde patří, služby vibrační diagnostiky, termovize.

Předmět podnikání

 • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů -pdf-
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -pdf-
 • Projektování elektrických zařízení -pdf-
 • Výroba rozvaděčů nízkého napětí -pdf-
 • Výroba, instalace a opravy elektrických zařízení -pdf-
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení -pdf-

Veškeré činnosti a služby realizujeme s ohledem na specifické, technické, kvalitativní a cenové požadavky a možnosti zákazníků. Stavíme na vysokých odborných schopnostech, a solidnosti našich zaměstnanců. Jednotlivé činnosti jsou vykonávány na základě oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha; činnosti podléhající dozoru Státní báňské správy ČR jsou vykonávány na základě oprávnění vydaných Obvodním báňským úřadem v Ostravě. Snaha o nejvyšší možnou spolehlivost a kvalitu ve vztahu k našim zákazníkům nás dovedla k zavedení certifikovaného systému řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. V oblasti ochrany životního prostředí naše společnost plní relevantní právní požadavky.

Jsme přesvědčeni o možné existenci oboustranně výhodné spolupráce mezi obchodními partnery. Naše cíle jsou totožné s cíli Vás, našich zákazníků. Chceme Vám proto pomoci snížit Vaše náklady, zbavit Vás starostí o údržbu zařízení a tím Vám umožnit věnovat se svému hlavnímu poslání, se kterým vystupujete na trhu, tj. Vašemu výrobnímu programu. Jsme přesvědčeni, že když Vám pomůžeme k dosažení Vašich cílů, přiblížíme se i my k naplnění cíle našeho.

Naší prvořadou snahou je dostat se, být a trvale zůstat v povědomí Vás, našich zákazníků, jako spolehlivý, seriózní a stabilní partner a současně v souladu s Vaší potřebou a přáním být ve správný čas na správném místě.

Zaměstnáváme profesionály ve svém oboru, kteří mají dlouholetou praxi v oboru a jsou držiteli odborných a dalších osvědčení a certifikátů nutných pro provádění jejich pracovní činnosti (autorizace ČKAIT, osvědčení NBÚ, zkoušky ve smyslu Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., projektové řízení).

Spolupracujeme s osvědčenými dodavateli služeb a materiálu, kteří neustále procházejí vnitřním hodnocením dle systému řízení kvality ISO 9001.