Jelmark

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Montáže, údržba a opravy elektrozařízení
 • Revize a rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn
 • Revize elektro
 • Projekční činnosti, Termovizní činnosti
 • Realizace optických tras
Poslední referece
SO argonové části zkapalňovače

Leden - část el.na kyslíkárně Třinec

» více informací
Rekonstrukce sběru dat

Únor - z přepočítávačů plynu ELCOR plyn. hosp.

» více informací
GO turbogenerátoru TG14

Březen - část el. a MaR na teplárně E3, ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

» více informací
+420 558 989 111

ČINNOSTI

Služby servisu a montáže elektrozařízení:

 • montáže, údržba a opravy nevýbušných elektrických zařízení,
 • revize rozvoden a spínačů nn, vn, vvn,
 • rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn,
 • běžné a generální opravy transformátorů, včetně měření a úpravy trafooleje, opravy s vytažením jádra transformátoru,
 • běžné a generální opravy elektromotorů nn, vn a generátorů nn, vn,
 • opravy kabelových souborů nn, vn, typem Raychema,
 • elektroinstalační práce - dodávky a montáž rozvodů nn,
 • revize ručního elektrického nářadí,
 • zkoušky a revize včetně vyhotovení zkušebních protokolů a revizních zpráv na zařízení nn, vn,
 • kompletní dodávky investičních celků (projekt, montáž, zkoušky a revize, uvedení do provozu).

Montážní služby a činnosti:

 • Na základě oprávnění vydaného ITI Praha v rozsahu:
  • montáže, opravy a údržba zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A a B,
  • provádění revizí elektro,
  • výroba rozvaděčů nn napětí dodavatelským způsobem v objektech třídy A a B.
 • Na základě osvědčení Obvodního báňského úřadu v Ostravě:
  • o činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Na základě osvědčení společnosti ABB:
  • údržba, servis a opravy na vypínačích VD a VF z výrobního programu ABB EJF, a.s. Brno.

Základní nabídka vibrační diagnostiky:

 • sledování stavu valivých ložisek
 • analýza nestabilit kluzných ložisek
 • periodické sledování stavu strojů
 • řešení zvýšených vibrací strojů a strojních částí

Základní nabídka termovizní činnosti:

Revize elektro (stroje a zařízení vč. budov):

 • zpracování posouzení vnějších vlivů
 • provádění revizí elektrozařízení (výchozí a pravidelné) ve smyslu ČSN 331500 (včetně změn) a ČSN 332000-6 ed. 2:2017 - Revize
 • provádění školení a zkoušek pracovníků ve smyslu Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,
 • poskytování informací o platných ČSN v oboru elektro, jejich znění, respektive výklad včetně poradenské činnosti,
 • provádění měření a kontroly elektrických hodnot.

Realizace optických tras:

 • Tažené optických kabelů
 • Svařování optických vláken
 • Měření optických vláken včetně vystavení protokolů

Revize a kontroly elektrických spotřebičů:

 • provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 331600 ed. 2:2009

Dále nabízíme dodávky výměníkových stanic:

 • montáž měření a regulace systémů Honeywell, Landis a Staefa,
 • monitoring výměníkových stanic včetně rádiových přenosů.

V rámci našich služeb nabízíme:

 • projekční činnost – konzultační a poradenská činnost, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, koordinační činnost
 • realizační činnost – komplexní dodávka systémů včetně dodávky materiálu, montáže, oživení, komplexního vyzkoušení a revize.
 • servisní činnost – zajišťujeme komplexní servisní činnost uvedených systémů